• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Contact Gegevens

Lydia Wijnberg
Kloosterstraat 14
5724 AH
Ommel

+31 (0)6 14771621
lydia@imagineitworks.nl
facebook 16Facebook

btn-contactformulier

De benadering van Autisme spectrum stoornis (ASS)

De autisme benadering is door velen omschreven en uit de diverse methoden zijn belangrijke elementen opgenomen in de aanpak.
Het doel is mensen met autisme helpen ook hun leven voller, intenser, zelfstandiger en gelukkiger te maken.
De begeleiding is zo gemaakt dat iedereen op zijn eigen niveau eraan kan deelnemen en een eigen resultaat kan bereiken.

In de kindertijd maakt ieder mens een aantal ontwikkelingsstappen door.. De meeste kinderen doorlopen deze als vanzelf. De stadia zijn: individualisatie, indentiteitsontwikkeling en sociale integratie. Door het niet doorlopen van deze fases stagneert de ontwikkeling.

Het autisme programma heeft één op één aanpak.
De tijd dat er gewerkt wordt, wordt individueel aangepast.
De tijd tussen de sessies kan varieren van wekelijks tot maandelijks zoals het het beste uitkomt.

Het is logisch dat de aanpak daarom ook veel verbindingen heeft met de drie fases en de juiste volgorde:
-De individualisatie: creëren van zelf bewust zijn - zonder ik kun je ook geen relatie aangaan met een ander
-De indentiteitsontwikkeling: het ervaren van gewone normale levenslessen - hoe verhoudt je eigen ik zich ten opzichte van een ander
-Maatschappelijke integratie: relatie tot de buiten wereld - interactie tussen mensen
Er wordt gewerkt met verschillende oriëntatie vormen.
Een begrip wordt verhelderd d.m.v. hulpmiddelen en zowel buiten- als binnenshuis ervaren.

Er is ook de mogelijkheid voor ouders om een programma te volgen, zodat ze hun kind kunnen begeleiden.

© Copyright 2024 - Imagine it works | Website door RenewMyID

RenewMyID