• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Contact Gegevens

Lydia Wijnberg
Kloosterstraat 14
5724 AH
Ommel

+31 (0)6 14771621
lydia@imagineitworks.nl
facebook 16Facebook

btn-contactformulier

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Er worden per jaar steeds meer kinderen gediagnosticeerd met "autisme" of daaraan gerelateerde “ziektebeelden”.

Al deze “ziektebeelden“ vallen nu onder de paraplu Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Als je kind bestempeld wordt met deze diagnose, breekt eerst je wereld. Wat kan ik doen om mijn kind te helpen. Het is erg vaag wat je kunt doen, willen we niet allemaal contact met ons kind, het knuffelen, ermee communiceren en je emoties en liefde samen delen?

Het liefste wezentje, lijkt in een cocon te zitten, waar je niet doorheen komt. Toch dringt je liefde door maar ook je verdriet en wanhoop. Een autist kan het je alleen niet vertellen.

Ik werd getroffen door het lied die de schreeuw vertolkt van een autist.

http://www.youtube.com/watch?v=1hiQYurSJCQ

Ik heb me verdiept in internationale methodes die zich richten op de aanwezigheid van de combinatie van beelddenken en autisme.

Er zijn veel sprekende voorbeelden dat het echt mogelijk is en er meer te bereiken is dan voorheen werd gedacht zonder de koppeling met het beelddenken.

Als je gebruik maakt van de kansen die beelddenken bied, zijn er andere mogelijkheden om uit de cocon van het autisme te komen.

 Onder ASS vallen, van zwaarste vorm naar lichtste vorm:

  • Klassiek autisme of Syndroom van Kanner of autistische stoornis
  •  PDD-NOS, MCDD, A-typisch autisme
  • Hoogfunctionerend autisme (HFA)
  • Syndroom van Asperger

ADHD en ADD behoren niet echt in de ASS groep maar er is bij deze beelden ook vaak sprake van een combinatie met ASS problematiek.

© Copyright 2024 - Imagine it works | Website door RenewMyID

RenewMyID